Nieuwsberichten

Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten

29 juli 2021

Als een belastingaanslag ten onrechte niet of tot een te

lees verder »

Niet altijd transitievergoeding verschuldigd bij einde slapend dienstverband

29 juli 2021

Na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

lees verder »

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?

29 juli 2021

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald, dat een werknemer

lees verder »

Regeling NOW-4 gepubliceerd

29 juli 2021

De minister van SZW heeft de op 27 mei 2021 aangekondigde

lees verder »

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

22 juli 2021

Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke

lees verder »

Mededeling verrekening door Belastingdienst

22 juli 2021

De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst

lees verder »

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

22 juli 2021

Belastingheffing is te beschouwen als regulering van

lees verder »

Steunmaatregel varend erfgoed

15 juli 2021

Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele

lees verder »

Verplicht eigen risico Zvw 2022

15 juli 2021

Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw)

lees verder »

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

15 juli 2021

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende

lees verder »

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

15 juli 2021

De regeling van het aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 is

lees verder »

Wijziging Leidraad Invordering

08 juli 2021

Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving heeft

lees verder »