Nieuwsberichten

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

25 februari 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de

lees verder »

Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding

25 februari 2021

In verband met de coronacrisis is op 10 augustus 2020 het

lees verder »

Opzegverbod tijdens ziekte

25 februari 2021

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor

lees verder »

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

25 februari 2021

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft

lees verder »

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

25 februari 2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen

lees verder »

Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

18 februari 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in

lees verder »

Kamervragen lage korting betaling ineens

18 februari 2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over de

lees verder »

Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

18 februari 2021

Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om mee te

lees verder »

Heffing reclamebelasting voor klok aan gevel

11 februari 2021

De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om een

lees verder »

Drempelvrijstelling RVU

11 februari 2021

Als uitvloeisel van de Wet bedrag ineens, RVU en

lees verder »

Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

11 februari 2021

Uitvloeisel van het in 2019 gesloten pensioenakkoord is een

lees verder »

Navordering ter correctie giftenaftrek

11 februari 2021

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven kan de

lees verder »