Nieuwsberichten

Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw

12 mei 2021

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is

lees verder »

Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend

12 mei 2021

De Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud

lees verder »

Inhuur als zzp’er direct na ontslag op staande voet

12 mei 2021

Een werknemer kan op staande voet ontslagen worden wanneer

lees verder »

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland

06 mei 2021

De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de

lees verder »

Minimumloon per 1 juli 2021

06 mei 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de

lees verder »

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

06 mei 2021

De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft

lees verder »

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

06 mei 2021

De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun

lees verder »

Onzakelijke borgstelling

06 mei 2021

Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een

lees verder »

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen

29 april 2021

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald

lees verder »

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

29 april 2021

Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een

lees verder »

Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord

22 april 2021

In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van

lees verder »

Eigen woning in het buitenland

22 april 2021

Tot het jaar 2015 konden buitenlandse belastingplichtigen in

lees verder »