Nieuwsberichten

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing

14 oktober 2021

De bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenkbelasting houdt

lees verder »

Tijdelijke versoepeling bijstandverlening zelfstandigen

14 oktober 2021

Per 1oktober 2021 is het steun- en herstelpakket in verband

lees verder »

Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

14 oktober 2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer

lees verder »

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022

14 oktober 2021

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel om het

lees verder »

Gelijkere behandeling vreemd en eigen vermogen

07 oktober 2021

Vorig jaar op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris van

lees verder »

Afspraken thuiswerken grensarbeiders verlengd

07 oktober 2021

De afspraken met België over de fiscale

lees verder »

Subsidiebedragen nieuwe elektrische auto’s worden lager

07 oktober 2021

Het kabinet heeft besloten extra geld vrij te maken voor de

lees verder »

Maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2022

07 oktober 2021

De minister van SZW heeft de maximum uurprijzen voor de

lees verder »

Vaststellingsaanvraag NOW-1

07 oktober 2021

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer

lees verder »

Wijziging Besluit fiscale noodmaatregelen coronacrisis

07 oktober 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit

lees verder »

Contouren maatregel evenementen vierde kwartaal 2021

30 september 2021

In juni 2021 is de garantieregeling voor evenementen (TRSEC)

lees verder »

Steunmaatregel nachtsluiting horeca

30 september 2021

Aan de generieke steunregelingen in verband met de

lees verder »