Nieuwsberichten

Aansprakelijkheid bestuurder

20 februari 2020

De bestuurder van een vennootschap is in beginsel hoofdelijk

lees verder »

Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

20 februari 2020

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet deze aan de

lees verder »

Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv

20 februari 2020

Als een aandeelhouder voor persoonlijke doeleinden geld

lees verder »

Toepassing KOR door scholen met zonnepanelen

20 februari 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen

lees verder »

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

13 februari 2020

Het opnemen van een proeftijdbeding in een

lees verder »

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

13 februari 2020

Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en

lees verder »

Eigen woning en niet-samenlevende partners

13 februari 2020

De minister van Financiën heeft in een brief aan de

lees verder »

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

13 februari 2020

Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in

lees verder »

Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

06 februari 2020

Verenigingen en stichtingen zijn

lees verder »

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

06 februari 2020

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën

lees verder »

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

06 februari 2020

In verband met de ophef over het verplichte gebruik van

lees verder »

Aan transitievergoeding gelijkwaardige cao-voorziening

30 januari 2020

Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst op initiatief van

lees verder »