Nieuwsberichten

Aanpassingen kindgebonden budget

21 september 2023

Het kabinet stelt een aantal aanpassingen van het

lees verder »

Fiscale beleggingsinstelling

21 september 2023

Een fiscale beleggingsinstelling (fbi) is subjectief

lees verder »

Bedrijfsopvolgingsregelingen

21 september 2023

Doel van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen is te

lees verder »

Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw

21 september 2023

Dit wetsvoorstel bevat drie maatregelen voor de

lees verder »

Algemeen btw-tarief op agrarische goederen en diensten

21 september 2023

Voor de leveringen van bepaalde agrarische goederen geldt

lees verder »

Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten

21 september 2023

Voorgesteld wordt om het privégebruik van een door de

lees verder »

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

21 september 2023

De IACK is een heffingskorting voor alleenstaanden of

lees verder »

Verruiming herinvesteringsreserve

21 september 2023

Belastingheffing over de boekwinst, die wordt behaald bij de

lees verder »

Verlaging energie-investeringsaftrek

21 september 2023

In dit Belastingplan wordt voorgesteld om per 1 januari 2024

lees verder »

Afschrijvingsbeperking gebouwen

21 september 2023

Ondernemers en resultaatgenieters kunnen alleen afschrijven

lees verder »

Verhoging vrijstelling reiskostenvergoeding

21 september 2023

De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte

lees verder »

Aanpassingen box 3

21 september 2023

Twee vermogensbestanddelen in box 3, die nu onder de

lees verder »