Nieuwsberichten

Kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan

01 december 2022

Het ministerie van FinanciËn is een project gestart om

lees verder »

Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget

01 december 2022

Het STAP-budget is een subsidieregeling voor

lees verder »

Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3

01 december 2022

Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtsherstel

lees verder »

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register

01 december 2022

Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU

lees verder »

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

24 november 2022

In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de

lees verder »

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

24 november 2022

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het

lees verder »

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

24 november 2022

Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend

lees verder »

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

17 november 2022

De minister van VWS heeft de bedragen van het bijdrageloon

lees verder »

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

17 november 2022

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris

lees verder »

Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer

17 november 2022

De Tweede Kamer heeft op 10 november 2022 het pakket

lees verder »

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

17 november 2022

De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering

lees verder »

Giftenaftrek

11 november 2022

Voor aftrek van giften aan het algemeen nut beogende

lees verder »