Nieuwsberichten

Verdeling van aftrekposten door fiscale partners kan later aangepast worden

18 april 2024

Een echtpaar woonde met hun twee kinderen in een eigen

lees verder »

Fiscale risico’s bij schuiven met panden: wat u moet weten

18 april 2024

In de complexe wereld van belastingen en onroerend goed kan

lees verder »

Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend

18 april 2024

Een ondernemer leed in 2018 verlies. De inspecteur heeft het

lees verder »

Loon of schenking?

18 april 2024

Loon is een ruim begrip en omvat alles wat uit een

lees verder »

Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen

18 april 2024

Naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie

lees verder »

Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024

18 april 2024

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de

lees verder »

Regelgeving scheuren grasland

11 april 2024

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland

lees verder »

Internetconsultatie aanpassing kavelruilvrijstelling overdrachtsbelasting

11 april 2024

Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de

lees verder »

Omvang administratie- en bewaarplicht ondernemers

11 april 2024

Tijdens een boekenonderzoek bij een ondernemer heeft de

lees verder »

Moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden opgestuurd?

11 april 2024

De heffingsambtenaar heeft een aanslag

lees verder »

Fiscale migratie: waar is thuis?

11 april 2024

Een belastingplichtige emigreerde in 2015 naar Duitsland,

lees verder »

Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk

11 april 2024

De boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding

lees verder »