Nieuwsberichten

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

22 juli 2021

Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke

lees verder »

Mededeling verrekening door Belastingdienst

22 juli 2021

De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst

lees verder »

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

22 juli 2021

Belastingheffing is te beschouwen als regulering van

lees verder »

Steunmaatregel varend erfgoed

15 juli 2021

Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele

lees verder »

Verplicht eigen risico Zvw 2022

15 juli 2021

Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw)

lees verder »

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

15 juli 2021

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende

lees verder »

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

15 juli 2021

De regeling van het aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 is

lees verder »

Wijziging Leidraad Invordering

08 juli 2021

Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving heeft

lees verder »

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

08 juli 2021

De staatssecretaris van Financiën is in een brief aan

lees verder »

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

08 juli 2021

De minister van SZW heeft de bedragen van de Algemene

lees verder »

Publicatie Garantieregeling Evenementen

08 juli 2021

De staatssecretaris van EZK heeft de Tweede Kamer meegedeeld

lees verder »

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis

01 juli 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met

lees verder »