Nieuwsberichten

Verhoging kindgebonden budget

22 september 2022

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke

lees verder »

Aanpassingen box 3

22 september 2022

Tarief

Het huidige tarief in box 3 bedraagt 31%. Dat tarief

lees verder »

Autobelastingen ondernemers

22 september 2022

Bpm-vrijstelling bestelauto’s

Er geldt een vrijstelling van

lees verder »

Nultarief zonnepanelen

22 september 2022

De levering en installatie van zonnepanelen is op dit moment

lees verder »

Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning

22 september 2022

De verhoogde vrijstelling voor schenkingen die betrekking

lees verder »

Tarieven vennootschapsbelasting

22 september 2022

De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. In de eerste

lees verder »

Box 2

22 september 2022

Als dekking voor het rechtsherstel van box 3 wordt de

lees verder »

Heffingskortingen

22 september 2022

Arbeidskorting

Een belastingplichtige, die arbeidsinkomen

lees verder »

30%-regeling

22 september 2022

Voor bepaalde werknemers, die vanuit een ander land naar

lees verder »

Gebruikelijk loon

22 september 2022

Doelmatigheidsmarge

Wie werkzaamheden verricht voor een bv,

lees verder »

Verruimingen werkkostenregeling

22 september 2022

Verhoging vrije ruimte

De werkkostenregeling (WKR) wordt

lees verder »

Middelingsregeling vervalt

22 september 2022

De middelingsregeling biedt een tegemoetkoming voor het

lees verder »